Wednesday, November 30, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012


„Ty możesz sądzić, czy zamożni, czy ne zamożni byli moi rodzicy. Ja w szubi, w kożuszku. Mama – w karakuliewij szubi toże, w kapeliuszu, to dziadzio też worotnik, kownir taki, a tato też w kapeluszu. A ot za ich spynoju idzie kobieta. Ubrana tak, jak wtenczas ludzie chodzili. Można z tego coś sądzić, iz tych fotografij.”

“You may guess whether my parents were well-off or not. I’m wearing a fur coat. My mom’s wearing an astrakhan coat, a hat, my grandpa a collar, my dad a hat. There is a woman walking behind them. She is dressed in a way people used to dress those days. It could be gathered, from these photographs.”


No comments:

Post a Comment