Saturday, December 31, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 13 – March 18, 2012


Wśród szampańskich korków huku
Śmiać się będziesz do rozpuku.
Bufet smaczny! Panny śliczne!
Oświetlenie elektryczne!
Spędzisz tam przyjemne chwile,
Nowy Rok powitasz mile
I przetańczysz aż do rana
Charlestona i kankana.

Śniatyn, 31 grudnia 1927 rok

Sunday, December 18, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 13 – March 18, 2012


“So if a non-Jewish girl came to visit me, they usually came for matematyczne zadania [math problems]. My mother – probably all Jewish women – they treat people: come in, you have to eat something I baked. Helka, Helka Nowożeniuk, said ‘thank you’ – ‘dziękuję’ – in Polish. And my mother translated from Jewish to Polish; she didn’t know Polish: ‘za mało’ [too little]. My mother wanted to say ‘it’s too little to thank for, don’t thank me’. So Helka went over and kissed her hand, saying: ‘całuję rączki’ [kiss your hand, madam]. I saw it’s no good… and my mother said again: ‘to za mało’. I started to laugh.”

„Jeśli jakaś dziewczyna, która nie była Żydówką przychodziła do mnie, to zwykle na ‘matematyczne zadania’. Moja matka, pewnie tak jak wszystkie Żydówki, podejmowała gości: wejdź, coś upiekłam – musisz spróbować . Helka, Helka Nowożeniuk, odpowiedziała po polsku – ‘dziękuję’. I moja matka przetłumaczyła z jidysz na polski, nie znała polskiego: ‘za mało’. Chciała powiedzieć ‘nie ma za co, nie dziękuj’. Więc Helka podeszła i pocałowała ją w rękę, mówiąc: ‘całuję rączki’. Widziałam, że nie jest dobrze… a moja matka powiedziała jeszcze raz: ‘to za mało’. Zaczęłam się śmiać.” 

Thursday, December 8, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012


“Sokół. This was the Polish organization. And they didn’t let us go here. They had a tennis court, a wonderful tennis court. And I used to look always and I was angry, ha-ha, I was so angry. They didn’t let us go in and play tennis. Szlachta…[nobility]”

„Sokół. To była polska organizacja. Nie wpuszczali nas tutaj. Mieli swój kort tenisowy, wspaniały kort. Zawsze na niego patrzyłem i byłem zły, ha ha, taki zły. Nie wpuszczali nas tutaj, nie dali zagrać. Szlachta... 
Saturday, December 3, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012


Poliaky wony usi keruwaly, naczal’nykamy buly. Dido rozkazuwaw, szo za Pol’szczi dobre bulo żyty. Dobre. Nu, chuże, hirszoho nema wid cych Ruskich. Usio sowiety robyly. Ta jak tut każut: Moskali.

Poles were in charge, they were leaders. My grandpa told me living under Polish rule was fine. Good. Well, nothing’s worse than Russki. All [bad] was done by the Soviets. Moskali, as they call them here.”