Monday, December 3, 2012

Ku pamięci!


Jeżeli chcesz mieć taki klucz,
Co szczęście Ci otworzy,
To książkę bierz i ucz się
Od zorzy aż do zorzy

wpisała M. Hołubowicz
Śniatyn, 26. X. 1933


Żyj tu, Manuś lata mnogie.
Mniej szczęśliwe zawsze chwile,
Nie znaj, co są czasy wrogie,
Nie miej bólu ani troski,
Niech twe życie będzie rajem;
Bądź kochana pośród ludu.

wpisał się życzliwy;--
Stanek Halkiew
Śniatyn dnia 21/XII 33 r.
Maria Kostyniuk's album. From the collection of Danuta Banaś. 

Friday, July 20, 2012

Bird's eye view

 1. Gymnasium
 2. The Hambergers’
 3. The Birnbaum’s house
 4. The Birnbaum’s house
 5. The house of Witeszczak
 6. The house of Myślik
 7. The Masler’s house
 8. Post office
 9. Boarding school (bursa)
 10. Greek Catholic church with the bell tower
 11. The Hoffers’
 12. The Unknown Soldier monument
 13. Sokół (Falcon) building
 14. County (powiat) municipality
 15. Felician Sisters (Felicjanki) church
 16. Old people’s home
 17. Felician Sisters monastery
 18. Boarding school
 19. The Zaliwskis’ with the outbuilding
 20. The Dąbrowskis’
 21. The Bieńkowskis’
 22. The house of Kuśnierczyk, then the Wasilewskis’
 23. The Różankowskis’
 24. The house of Bajorek
 25. The house of Pocztar
 26. The Bajorkowa’s house (Prof. Liegman)
 27. County court house
 28. The house of Goldstaub
 29. The Jakubiszynowa’s house
 30. Saving and loan bank (The Szymberskis’)
 31. The dentist’s house
 32. The house of Matusz (café)
 33. The Treister’s house (fabrics)
 34. The Pohorilles’ house (stationery store and printing house)
 35. The Krämers’ 
From the collection of Maria Molicka (Hamberger family). 

Monday, July 16, 2012

Apteki (pharmacies): Łazarkiewicz R. –– Niemczewski M.*

From the collection of Danuta Banaś.

From the collection of Katarzyna Drzewiecka.

From the collection of Danuta Banaś.

* Księga adresowa Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł, rolnictwa, Bydgoszcz 1929 [The 1929 Polish Business Directory].

Saturday, July 7, 2012

Radio Feature

<<Operacja Śniatyn>>, a radio feature by Magda Skawińska, on air on Sunday, 6.10 pm, Polish Radio Program I. Available online from Monday, July 9. Thursday, February 9, 2012

Looking for Sniatyn

Junior high school (gymnasium) teachers, 1925. The tall man in the middle, front row, is the head of the school, priest Michał Borowy. To his right: Janina Rozenhekówna, Polish and Latin teacher, a girl scout team supervisor; priest of the Armenian Catholic Church, Kajetan Amirowicz; Mojżesz [Moses] Sandek, Jewish religious teacher. Greek-Catholic priest, Josef Prots, an activist of the Ukrainian national movement is on the front row first right. To his left (unseen) might be Aron Liegman, Latin and German teacher.
For recent posts see our Facebook profile:
http://www.facebook.com/groups/sniatyn2010/

Friday, January 6, 2012

“Schmitzler's People”. DSH, January 13

Schmitzler’s People. Inhabitants of the Pre-war Snyatyn
The exhibition illustrates social relationships and identity issues on the cultural borderland, based on the history of Snyatyn – a town in Eastern Galicia. Before the Second World War it was inhabited by a multicultural community which included Ukrainians, Jews, Poles, Armenians and Germans. Photographs from family albums depict the past life of the town, its institutions, relationships in the neighbourhood and leisure. The majority of the photographs were taken by Ignacy Schmitzler, a Jewish photographer. People of various nationalities and positions in the social hierarchy had their photographs taken at his studio. Schmitzler – a photographic chronicler of the town – will lead the viewer along the streets of Snyatyn where its inhabitants lived and met.
The exhibition is based on memory research that uses new, Internet forms of communication, namely social networking sites and genealogical portals.