Saturday, November 5, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012

Tomasz Fedor/tomaszfedor.blogspot.com
„My mówili, że u nich żargon. To tam i słowiański słowa były, i nimecki, i ichni jewrejski.”

"We used to say that they speak jargon. There were Slavic words in it, and German, and theirs – Jewish."

No comments:

Post a Comment