Wednesday, November 23, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012


„A wie Pan, Ormianie to przeważnie byli właścicieli. Mieli swoje dwory, a tam służyli w nich mniejsi z ludzi, oni im płacili. I tak Krystofowych, Teodorowych, Bondarowychto wszystko właścicieli dóbr.”

“So you know, Armenians were mostly landowners. They had manor houses where the lesser people served and they paid them. Krystofowych, Teodorowych, Bondarowych – they were all landowners.” 

No comments:

Post a Comment