Monday, November 21, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012


„Ja ne możu buty prawoslawna. Tato Poliak. Jak ja możu buty? Ja rymo-katolyk. Ja jdu w cerkwu hreko-katolyc’ku. I w kostiol idu. A prawosławni… pochoron tam buw, choronyly. A ja jszla i ja ne stala kolo nych. Odna żinka na bazary skazala. Każe: <<Widczytuwaw tam ksiondz (nu, wony każut swiaszczenyk), a wy daże ne staly>>. Ja każu: <<Wy je prawoslawni. Mij tato Poliak. Ja ne możu buty prawoslawna. Ja was liubliu, wważaju, no ja ne możu buty. Moja krow ne ta>>. Otak meni peredaly. I ja toho toho tak trymajusia.”

“I cannot be Orthodox. My father was Polish. So, how could I? I am Roman Catholic. I go to Greek Catholic church. And I go to [Roman Catholic] church. And Orthodox… there was a funeral, they were burying someone. I was passing by and I didn’t stop. One woman on the market said: <<the priest (they call him svyaschennyk) was reading the names out but you even did not stop>>. I said: << You are Orthodox. My father was Polish. I like you, I respect you, but I cannot be Orthodox. Not my blood>>. That’s what I got. And I hold to that.”

No comments:

Post a Comment