Monday, July 16, 2012

Apteki (pharmacies): Łazarkiewicz R. –– Niemczewski M.*

From the collection of Danuta Banaś.

From the collection of Katarzyna Drzewiecka.

From the collection of Danuta Banaś.

* Księga adresowa Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł, rolnictwa, Bydgoszcz 1929 [The 1929 Polish Business Directory].

No comments:

Post a Comment