Thursday, December 8, 2011

“Schmitzler's People”. DSH, January 2012


“Sokół. This was the Polish organization. And they didn’t let us go here. They had a tennis court, a wonderful tennis court. And I used to look always and I was angry, ha-ha, I was so angry. They didn’t let us go in and play tennis. Szlachta…[nobility]”

„Sokół. To była polska organizacja. Nie wpuszczali nas tutaj. Mieli swój kort tenisowy, wspaniały kort. Zawsze na niego patrzyłem i byłem zły, ha ha, taki zły. Nie wpuszczali nas tutaj, nie dali zagrać. Szlachta... 
No comments:

Post a Comment